eBA Ünvan Departman ve Grup Rolü Ekleme

Ünvan Rolü Ekleme

Eğer bir ünvanın yetkileri düzenlenmesi istenirse, bu ünvanın ünvan rolü sisteme eklenmelidir. Bu rolü eklemek için ünvan rol tanımlamarı ekranına geliniz ve Yeni Ünvan Rolü Ekle butonuna basınız. Gelen ekranda ünvan id bilgisi istenmektedir. Burada C:\Users\ecetin\Desktop\eBA Dokümantasyon\Images\System Manager\Authorization Manager\PrintScreen 04.08.2010 12.02.22.jpg ikonuna basarak ünvanı seçiniz. Ünvan seçimi yapıldıktan sonra rol içeriğini yeni rol ekleme açıklamalarında anlatıldığı gibi düzenleyin ve Tamam butonuna basarak ünvan rolünü sisteme ekleyin. Ünvan rolü içeriği istenildiği zaman tekrar düzenlenebilir veya silinebilir.

Departman Rolü Ekleme

Eğer bir departmanın yetkileri düzenlenmesi istenirse, bu departmanın departman rolü sisteme eklenmelidir. Bu rolü eklemek için departman rol tanımlamarı ekranına geliniz ve Yeni Departman Rolü Ekle butonuna basınız. Gelen ekranda departman id bilgisi istenmektedir. Burada C:\Users\ecetin\Desktop\eBA Dokümantasyon\Images\System Manager\Authorization Manager\PrintScreen 04.08.2010 12.02.31.jpg ikonuna basarak departmanı seçiniz. Departman seçimi yapıldıktan sonra rol içeriğini yeni rol ekleme açıklamalarında anlatıldığı gibi düzenleyin ve Tamam butonuna basarak departman rolünü sisteme ekleyin. Departman rolü içeriği istenildiği zaman tekrar düzenlenebilir veya silinebilir.

Kullanıcı Grubu Rolü Ekleme

Eğer bir kullanıcı grubunun yetkileri düzenlenmesi istenirse, bu kullanıcı grubunun rolü sisteme eklenmelidir. Bu rolü eklemek için kullanıcı grubu rol tanımlamarı ekranına geliniz ve Yeni Grup Rolü Ekle butonuna basınız. Gelen ekranda grup id bilgisi istenmektedir. Burada C:\Users\ecetin\Desktop\eBA Dokümantasyon\Images\System Manager\Authorization Manager\PrintScreen 04.08.2010 12.02.42.jpg ikonuna basarak kullanıcı grubunu seçiniz. Grup seçimi yapıldıktan sonra rol içeriğini yeni rol ekleme açıklamalarında anlatıldığı gibi düzenleyin ve Tamam butonuna basarak kullanıcı grubu rolünü sisteme ekleyin. Kullanıcı grubu rolü içeriği istenildiği zaman tekrar düzenlenebilir veya silinebilir.

eBA Pozisyon Rolü Ekleme

Eğer bir pozisyonun yetkileri düzenlenmesi istenirse, bu pozisyonun pozisyon rolü sisteme eklenmelidir. Bu rolü eklemek için pozisyon rol tanımlamarı ekranına geliniz ve Yeni Pozisyon Rolü Ekle butonuna basınız. Gelen ekranda pozisyon id bilgisi istenmektedir. Burada C:\Users\ecetin\Desktop\eBA Dokümantasyon\Images\System Manager\Authorization Manager\PrintScreen 04.08.2010 12.01.22.jpg ikonuna basarak pozisyonu seçiniz. Pozisyon seçimi yapıldıktan sonra rol içeriğini yeni rol ekleme açıklamalarında anlatıldığı gibi düzenleyin ve Tamam butonuna basarak pozisyon rolünü sisteme ekleyin. Pozisyon rolü içeriği istenildiği zaman tekrar düzenlenebilir veya silinebilir.

 

eBA Kullanıcı Rolü Ekleme

Kullanıcı Rolü Ekleme

Eğer bir kullanıcının yetkileri düzenlenmesi istenirse, bu kullanıcının kullanıcı rolü sisteme eklenmelidir. Bu rolü eklemek için kullanıcı rol tanımlamarı ekranına geliniz ve Yeni Kullanıcı Rol Tanımı Ekle butonuna basınız.

C:\Users\ecetin\Desktop\eBA Dokümantasyon\Images\System Manager\Authorization Manager\User Role\PrintScreen 04.08.2010 11.32.44.jpg

Şekil 6: Kullanıcı rol tanımlamaları

Gelen ekranda kullanıcı id bilgisi istenmektedir. Burada C:\Users\ecetin\Desktop\eBA Dokümantasyon\Images\System Manager\Authorization Manager\User Role\PrintScreen 04.08.2010 11.33.32-2.jpg ikonuna basarak kullanıcıyı seçiniz. Kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra rol içeriğini yeni rol ekleme açıklamalarında anlatıldığı gibi düzenleyin ve Tamam butonuna basarak kullanıcı rolünü sisteme ekleyin. Kullanıcı rolü içeriği istenildiği zaman tekrar düzenlenebilir veya silinebilir.

C:\Users\ecetin\Desktop\eBA Dokümantasyon\Images\System Manager\Authorization Manager\User Role\PrintScreen 04.08.2010 11.33.32.jpg

Şekil 7: Yeni kullanıcı rolü ekleme

 

System Manager’a XML Web Servis Ekleme

eBA’da System Manager’a Web Servis ekleme işlemi için aşağıdaki maddeler sırası ile yapılmalıdır.

  • System Manager açılarak Integration Manager düğümü seçilir.
  • Yeni bir Connection oluşturmak için ilgili buton ile işlem yapılır.
  • Connection oluşturma için açılan ekrandan XML Web Services seçilir ve Next butonu ile işlem yapılır.
  • Açılan ekranda Connection’a bir isim verilir ve isteniyorsa description alanına açıklama yazılır ve Next butonu ile işlem yapılır.
  • Web servisin url’i girilir ve ilgili connection Save and Compile butonu ile kaydedilir.

Web Servisi yukarıda anlatıldığı gibi integration managera ekledikten sonra web serviste yer alan ve dönüş değeri tablo olan metotları integration managerdan çağırmak için ise;

  • Web service connection’ı seçilerek New Query butonu ile işlem yapılır.
  • Açılan sayfada query’e isim verilir ve web servisin metotlarından biri seçilir.
  • Return table seçilir ve Save and Compile butonu ile query kaydedilir.