• eBA Validasyon Örneği

  eBA validasyon kodunda text box’a girilen değerin 1-50 arasında olması kontrolü aşağıdaki örnekteki gibi yapılabilir;

  public override void OnValidateDocument(string view, bool canEdit, Hashtable parameters, ValidationSummary summary)
  {
  if ((TextBox1.Value>50|| TextBox1.Value<1))

  {

  summary.AddMessage("TextBox1 değeri 1 ile 50 arasında olmalıdır.");

  }

  }

 • eBADateTimeBox Özellikleri

  eBADateTimeBox

  ebaDateTimeBox; Tarih veri tipindeki metin kutusu nesnelerinin türediği sınıftır.

  Özellikler

  Value : Tarih kutusuna girilen tarih değerini DateTime olarak verir.

  Text : Tarih kutusuna girilen değeri kısa tarih metin olarak verir.

  IsEmpty : Metin kutusuna geçersizde olsa bir giriş olup olmadığını gösterir.

  IsValid : Girilmiş olan tarih değerinin geçerli bir tarih olup olmadığını verir.

  DateTimeFormat : Tarih metinin görünümünü belirler.

  ManuelEntryEnable : Tarih girişinin manuel olarak yapılıp yapılmayacağını belirtir.

  ReadOnly : Metin kutusunun içeriği “true” ise değiştirilemez “false” ise değiştirilebilir.

  Visible : Nesnenin görünür olup olmayacağını belirler.

 • eBA Form Kodunda Formu Create Eden Kullanıcı Bilgilerine Erişme

  eBA Form Kodunda Formu Oluşturan kullanıcının bilgilerine aşağıdaki yöntemlerle erişilir;

  CreatorDepartment : Formu oluşturanın departman kodunu verir.

  CreatorDepartmentDescription : Formu oluşturanın departman açıklamasını verir.

  CreatorEmail : Formu oluşturanın E-Mail adresini verir.

  CreatorFirstname : Formu oluşturanın ismini verir.

  CreatorLastname : Formu oluşturanın soyismini verir.

  CreatorPositionDescription : Formu oluşturanın pozisyon açıklamasını verir.

  CreatorPositionId : Formu oluşturanın pozisyon kodunu verir.

  CreatorProfession : Formu oluşturanın ünvan kodunu verir.

  CreatorProfessionDescription : Formu oluşturanın ünvan açıklamasını verir.

  CreatorUserId : Formu oluşturan kullanıcının kodunu verir.

  CreatorUsername : Formu oluşturan kullanıcının adını soyadını verir.

 • Bir eBA Projesinin Menüye Eklenmesi

  Kullanıcı bilgileri girildikten sonra eBA system Manager menüleri altında bulunana “Menu Manager” menüsüne ulaşılır.

  Menu manager altında “Root” isimli görünen menü elemanı “Uygulamalar” menüsünü temsil etmektedir. Bunun altında geliştirilen süreç eklenmelidir. Süreci buraya ekleyebilmek için Menu Manager sisteminin en altında bulunan  butonundan faydalanılır. Sistem   butonuna basarak yeni bir menu elemanı tanımlanmasına olanak verir.

  • Type : Eklenen menu elemanın tipini işaret eder. Bu örnek için Type olarak “Start A Process” seçilmelidir.
  • Text : Menu elemanın başlık bilgisidir. Bu örnek için “Avans Talep Süreci” ibaresi kullanılacaktır.
  • Project : Tıklanıldığında tüm projelerin listelendiği ekrana ulaşılacaktır. Bu ekran kullanılarak gelen listeden eBA Workflow Studio ile oluşturulan süreç seçilmelidir.

  Tüm ayarlar yukarıdaki gibi yapıldıktan sonra “Save Profiles” butonu kullanılarak menu kaydedilmelidir.