Detay Tablo’ya Eklenmiş Nesnelere Kod ile Erişim Örnekleri

eBACustomDropDownList

(eBACustomDropDownList)DetayTabloAdi.GetRowObject(SatirNo, “ComboBoxAdi”).SelectedItem.Value

(eBACustomDropDownList)DetayTabloAdi.GetRowObject(SatirNo, “ComboBoxAdi”).SelectedItem.Text

eBAComboBox

(eBAComboBox)DetayTabloAdi.GetRowObject(SatirNo, “ComboBoxAdi”).Value

(eBAComboBox)DetayTabloAdi.GetRowObject(SatirNo, “ComboBoxAdi”).Text

TextBox

(TextBox)DetayTabloAdi.GetRowObject(SatirNo, “TextBoxAdi”).Text

CheckBox

(CheckBox)DetayTabloAdi.GetRowObject(SatirNo, “CheckBoxAdi”).Checked

RadioButton

(RadioButton)DetayTabloAdi.GetRowObject(SatirNo, “RadioButtonAdi”).Checked